31/01/2015

Այս շաբաթվա նորությունները

Մեր ցուցակում առկա հայկական թվայնացված պարբերականների թիվն արդեն անցնում է 450-ը։ Հարուստ ենք, չէ՞ ։)

«Հրազդան» (Աթէնք), 1929 (1)

«Հայ դպրոց» (Ալեքսանդրիա), թ. 11-12

Այս շաբաթ պարբերականների ցուցակում ավելացված նոր անուններն են՝


Հայ դպրոց (Ալեքսանդրիա) - 1933-1935, 1938
Հոկտեմբեր (Թիֆլիս) - 1927, 1930, 1932
Հաճըն (Փասադենա) - 1936-1940
Հրեղէն սիւն (Կահիրէ) - 1927-1931, 1933, 1940
Հրազդան (Աթէնք) - 1929
Հրազդան (Բուխարեստ) - 1927
Հայ խօսնակ (Կ. Պոլիս) - 1924-1928, 1931, 1933-1934
Հարվածային տպագրիչ (Երևան) - 1935
Բյուլլետեն  ՀԽՍՀ Լուսավորության ժողովրդական կոմիսարիատի հրամանների, հրահանգների յեվ կարգադրությունների (Երևան) - 1940
Ժողովածու ՀՍՍՌ Լուսավորության ժողովրդական կոմիսարիատի հրամանների յեվ  կարգադրությունների (Երևան) 1940
Բիւլլետեն ներքին գործոց ժողովրդական կոմիսարիատի (Երևան) - 1922-1923
Ararat (հայալեզու ամսագիր, Երևան) (ներբեռնման հնարավորություն չկա, բայց կարելի է տպիչով տպել որպես pdf)
Աշխատանք (Վան) - 1910-1911
Հայ հանրագիտակ (Բուխարեստ) - 1938-1940
Շտեմարան պիտանի գիտելեաց (Զմիւռնիա) - 1839-1842, 1854
Ֆիզկուլտուրա յեվ տուրիզմ (Երևան) - 1935
Աշխատաւորի լրատու (Թիֆլիս) - 1921
Կատարվել են նաև ցուցակում արդեն առկա հետևյալ պարբերականների  նոր համարների թվայնացումներ՝
Արարատ (Սբ Էջմիածին)
Մասեաց աղաւնի (Թէոդոսիա)
Պոլիտեխնիկ (Երևան)

23/01/2015

Այս շաբաթվա հավելումներըԱյս շաբաթ պարբերականների ցուցակում դարձյալ կատարել ենք բազմաթիվ հավելումներ։ Որոշ ամսագրեր տեղադրված են ISSUU.com կայքում, և դրանք ներբեռնելու համար անհրաժեշտ է այդ կայքում գրանցված լինել։ Գրանցումն անվճար է։ Մի շարք պարբերականներ էլ՝ «Արարատ» հանդեսը, «Աւետաբեր տղայոց համար»-ը, Թիֆլիսի «Արձագանք»-ը, և էլի մի քանիսը, որ արդեն կային ցուցակում, բայց ամբողջական չէին, համալրվել են թվայնացված նոր համարներով։Հ.Ս.Խ.Հ. դեկրետների և հրամանների ժողովածու (Էջմիածին) - 1921
Տեղեկագիր Հ.Ս.Խ.Հ Լուսավորության ժողովրդական կոմիսարիատի (Երևան) - 1928-1929
Տեղեկագիր Հ.Ս.Խ.Հ. Լուսժողկոմատի հրահանգների յեվ կարգադրությունների (Երևան) - 1929-1930
Հայ պատանի (Բեյրութ) - 1933-1935
Աւետաբեր մանկանց (Կ. Պոլիս) - 1908, 1912-1914
Հայ աշխարհ (Բրիւսել) - 1937-1938
Հայ մամուլ (Բուխարեստ) - 1935
Հայ վաստակ (Բոստոն) - 1931-1933
Հայելի աշխարհի (Սոֆիա) - 1937
Համասպրամ (Կահիրէ) - 1930
Ժողովուրդի ձայնը (Կ. Պոլիս) - 1920-1921
Հայ բոյժ (Փարիզ) - 1934-1937
Յարդգող (գրական յաւելուած «Ազդակի». Բեյրութ) - 1932
Իրավական մշակույթ (Վանաձոր) - 2005-2008, 2010
Վասն արդարութեան (Վանաձոր) - 2002-2007, 2012
Սկաուտ (ՀԲԸՄ, Երևան) - 2013-2014
ՀԲԸՄ Հայաստանի լրատու - 2009-2014 (ներբեռնելու համար պետք է գրանցված լինել)
Բագին (Բեյրութ) - 2013-2014 (ներբեռնելու համար պետք է գրանցված լինել)
Մենք մեր մասին (ներբեռնելու համար պետք է գրանցված լինել)
Իմ Երևան (Երևան) - 2011-2014
ՌԱԿ մամուլ - 2013-2014 (ներբեռնելու համար պետք է գրանցված լինել)
Զարթօնք (Բեյրութ) - 2014-2015
Նոր օր (Արմ. Ամերիկա) - 2014-2015
Nor Or (Արմ. Ամերիկա) - 2014-2015
Սարտարապատ / Sardarabad (Արգենտինա) - 2014-2015
Sardarabad (Արգենտինա) - 2014-2015
Ապագայ (Կանադա) - 2014-2015
The Armenian Mirror-Spectator (ԱՄՆ)- 2014-2015
Ազգ (Երևան) - 2012-2014 (բացի 2014 թ.-ի համարներից, մնացածը կարելի է ներբեռնել գրանցված լինելու դեպքում)
Մեհեան (Կ. Պոլիս) - 1914 (ներբեռնելու համար պետք է գրանցված լինել)
Նոր կեանք (Բուխարեստ) - 2009-2014 (ներբեռնելու համար պետք է գրանցված լինել)
Nor Ghiank (Բուխարեստ) - 2009-2014 (ներբեռնելու համար պետք է գրանցված լինել
Աւետիս (Վարշավա) - 2009-2014
Օրակարգ («Սիվիլնեթի» պարբերականը) - 2011-2013 (հին համարները ներբեռնելի են, նորերը՝ ոչ. գրանցվել)
Standard. ժուրնալ գրականության և արվեստի (հայալեզու, Մոսկվա) - 1924 (ներբեռնելու համար գրանցվել)
Մեդիկուս / Medicus (ԵՊԲՀ) - 2012-2014 (ներբեռնելու համար գրանցվել)
Իսրայելահայեր (Իսրայել) - 2014 (ներբեռնելու համար գրանցվել)
Արծիւ / Ardziv (Տորոնտո) - 1991-1997, 1999-2001, 2003, 2005-2006, 2008, 2012-2014
Ardziv (Տորոնտո) - 1991-1997, 1999-2001, 2003, 2005-2006, 2008, 2012-2014
Ալագեազ (Փարիզ) - 2014
Հերկ (Բուխարեստ) - 1937-1938
Հոսհոս (Բեյրութ) - 1928
Հարվածային ֆիզկուլտուրնիկ (Երևան) - 1932
Թերթիկ / Tertig (Վերսալ) - 2013
Tertig (Վերսալ) - 2013
Ֆիզկուլտուրա յեվ սպորտ (Երևան) - 1935-1936
Որագիր Հ.Ս.Խ.Հ. Հնությունների պահպանության կոմիտեյի (Երևան) - 1927, 1930

********************************
Համացանցային հայալեզու գրադարանների ցուցակում էլ կատարել ենք հետևյալ երկու հավելումը՝

Հայկական սահմանադրական իրավապաշտպան կենտրոնի հրատարակություններ

«Արտերիա» մշակութային ամսագրի գրականության բաժինը

17/01/2015

Այս շաբաթվա լրացումները


«Բառարանների» էջում ավելացրել ենք երկու միավոր։

Միգրացիայի ոլորտի տերմինների բառարան 
Տերմինների անգլերեն համարժեքները տրամադրող հայերեն բացատրական բառարանի pdf տարբերակն է (2013 թ. հրատարակություն)։

Տնտեսագիտական բառարաններ (հայ-անգլ.-ռուս.)

Իսկ հայկական պարբերականների ցուցակում կատարված են հետևյալ հավելումները՝

Աշխատաւորի ձայն (Կարս) - 1920
Կովկասեան կօմունա (Երևան) - 1920
Ազատամարտ (Կ. Պոլիս) - 1910-1911
Հայ խօսնակ մանկանց (Կ. Պոլիս) - 1932-1934
Հեղափոխության պահակ (Երևան-Ղարաքիլիսա) - 1925
Պահակ (Երևան) - 1925

09/01/2015

Հերթական հավելումները հայալեզու էլ. գրադարանների մեր ցանկում

Կատարել ենք բազմաթիվ հավելումներ նաև հայալեզու էլ. գրադարանների մեր ցուցակում։

Ավելացրել ենք ներքոբերյալ աղբյուրները։


Դպրոցական մեծ հանրագիտարան 

Հայոց պատմության հանրագիտարան 

Հայաստանի գիտությունների ակադեմիայի հիմնադիր ակադեմիկոսներ
Այստեղ տեղադրված են Մանուկ Աբեղյանի, Հրաչյա Աճառյանի, Ստեփանոս Մալխասյանցի, Գրիգոր Ղափանցյանի, Հակոբ Մանանդյանի, Արսեն Տերտերյանի, Հովսեփ Օրբելու աշխատությունները

Հայկական ճարտարապետությունն ուսումնասիրող հիմնադրամի հրատարակությունները

Պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կետրոնի հրատարակությունները

«Հայաստանի հնագիտական ժառանգությունը» հատորը
«Հուշարձան» տարեգրքի հատորները

«Ջահուկյանական ընթերցումների» 2012-2013 թթ. հատորները

«Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամի հրատարակությունները

Մատենագիրք հայոց
Այս շարքը ներկայացնում է հայ մատենագիրների երկերի գրաբարյան քննական բնագրերը։ Վերոբերյալ կայքէջում շարքի բազմաթիվ հատորներից միայն 4-ն է տրված (11-րդ և 13-15-րդ)։ 

Արևելագիտության ինստիտուտի հրատարակություններ

Ուսանողական ինֆորմացիոն կայքի գրադարան

Հովհ. Թումանյանի թանգարանի հրատարակությունները 
«Ոսկե դիվան» հեքիաթագիտական հանդեսի և «Հասկեր» մանկական գրականության և բանահյուսության տարեգրքի հատորները

armeco.am-ի գրադարանը

Այստեղից գիրք բեռնելու համար պահանջվում է կայքում գրանցված լինել։
Ֆոտոբիո 

Այս բլոգում կան լուսանկարչությանն առնչվող մի շարք հետաքրքիր թարգմանական գործեր։ 

Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության առցանց գրադարան


Մեկ այլ հոգևոր գրադարան

«Կանթեղ» հոգևոր գրադարան 

Հայկական հեքիաթները համացանցում
Armscoop-ի կազմած ցուցակն է։


«Լինգվա» հրատարակչության (ԵՊԼՀ) գրքերը

Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության գրադարան 
Այստեղ կգտնեք կառավարության ծրագրերը և այլ նմանատիպ նյութեր 

Տնտեսագիտական գրականություն 

Տնտեսագիտության և կառավարման ինստիտուտի հրատարակությունները 

ԳԱԱ-ի Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի հրատարակություններըՀերթական հավելումներն ու ճշգրտումները պարբերականների ցանկում

Կատարել ենք բազմաթիվ լրացումներ պարբերականների ցանկում, ինչպես նաև մի քանի պարբերականի հղումների կամ տվյալների ճշտումներ։

Այս անգամ ավելացված պարբերականների գերակշիռ մասը հրատարակվում է բարձրագույն ուսումնական կամ գիտական հաստատությունների կողմից։

Պոլսահայ «Ակօս» թերթի համար նախկինում մեր դրած հղումն այլևս չէր գործում, քանի որ այդ թերթի pdf համարների բաժինը թերթի կայքից վերացել է։ Սակայն ուրիշ հղում ենք դրել, որով կարող եք դիտել կամ ներբեռնել այս պարբերականի՝ 2010-ի մայիսից առ այսօր հրատարակված համարները։

Ստորև ներկայացված են այս անգամվա հավելումներն ու ճշտումները։ Իսկ թարմացված ամբողջական ցուցակը տեսնել այստեղ։


Ակօս (Կ. Պոլիս) - 2010-2015 (հետագա համարները ստանալու համար գրանցվեք այստեղ՝ https://groups.google.com/forum/#!forum/agos_hayeren)
Ուխտ Արարատի (Երևան) - 2005-2012
Սյունյաց երկիր (Կապան) - 2011-2014
Haygazian Herald (Բեյրութ) - 2006-2010, 2013-2014
Inspirit. The Haygazian University Newsletter (Բեյրութ) - 2004-2013
Հայկազեան հայագիտական հանդէս (Բեյրութ) - 1970-1974, 1977-1981, 1998-1999. 2011-2014
Վէմ. համահայկական հանդես (Երևան) - 2010-2014 (համարները կարելի է կարդալ, բայց ո՛չ ներբեռնել)
Բանբեր Երևանի համալսարանի (Երևան) - 1999-2014
Գիտական տեղեկագիր (ԵՊՀ, Երևան) - 2000-2014
Mathematical Problems of Computer Science (Երևան) - 1963-2014. կամ այստեղ՝ 2004-2014
Մաթեմատիկան բարձրագույն դպրոցում (Երևան) - 2010-2012
Բժշկություն, գիտություն և կրթություն (Երևան) - 2009-2014
Նոր հայկական բժշկական հանդես (The New Armenian Medical Journal / Новый армянский медицинский журнал. Երևան) - 2007-2014
Տեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր (Երևան) - 2008-2014 (համարները տեսնելու համար սեղմեք կայքի ձախակողմյան ընտրացանկի Archive բառի վրա)
Մանկաբարձություն, գինեկոլոգիա և նեոնատալոգիա (Երևան) - 2008-2011, 2013
Արյուն (գիտա-գործնական ամսագիր / Кровь. научно-практический журнал. Երևան) - 2005-2014
Кровь (научно-практический журнал. Երևան) - 2005-2014
Вестник стоматологии и челюстно-лицевой хирургии (Երևան) - 2009-2012
ФАRМА (научно-практический рецензируемый журнал. Երևան) - 2011-2014
Հոգեկան առողջության հայկական հանդես (Armenian Journal of Mental Health / Армянский журнал психического здоровья. Երևան) - 2012-2014
Армянский журнал психического здоровья / Armenian Journal of Mental Health (Երևան) - 2012-2014
Armenian Journal of Mental Health / Армянский журнал психического здоровья (Երևան) - 2012-2014
Գիտաբժշկական հանդես (Scientific Medical Journal / Научно-медицинский журнал. Երևան) - 2013-2014
Scientific Medical Journal / Научно-медицинский журнал (Երևան) - 2013-2014
Научно-медицинский журнал / Scientific Medical Journal (Երևան) - 2013-2014
Բանբեր Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի (Մեխանիկա, մեքենագիտություն, մեքենաշինություն - 2012-2014 (կամ այստեղ). Էլեկտրատեխնիկա, էներգետիկա - 2012-2014 (կամ այստեղ). Քիմիական և բնապահպանական տեխնոլոգիաներ - 2012-2014 (կամ այստեղ). Մետալուրգիա, նյութագիտություն, ընդերքօգտագործում - 2012-2014 (կամ այստեղ). Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ, էլեկտրոնիկա, ռադիոտեխնիկա - 2012-2013 (կամ այստեղ))
Տեղեկագիր Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարանի (Երևան) - 2006-2012
Հասուն հասկ (Երևան) - 2002, 2011-2014. կամ այստեղ
Известия Национального аграрного университета Армении (Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի տեղեկագիր. Երևան) - 2012-2014
Բանբեր Հայաստանի արխիվների (Երևան) - 2003-2011. 2012-2013
Հասկ (Անթիլիաս) - 2004-2008, 2010, 2012-2014. կամ այստեղ՝ 2004-2014
Տնտեսագետ (ՀՊՏՀ, Երևան) - 2012-2014
Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի (Երևան) - 2012-2014
Հանրապետական (ՀՀԿ ամսագիր) - 2003-2012
Հայագիտական հանդես (ՀՊՄՀ, Երևան) - 2009-2014
Հայագիտության հարցեր (ԵՊՀ, Երևան) - 2014
Բանբեր հայագիտության (Երևան) - 2013-2014. կամ այստեղ
Երաժշտական Հայաստան (Երևան) - 2008-2011
Բանբեր ԵՊԼՀ-ի (Երևան)
Գիտական տեղեկագիր (ՀՊՄՀ, Երևան) - 2011-2014
Հայկական բանակ (ՀՀ պաշտպանության նախարարություն)- 2007-2013. կամ այստեղ
Հանդես (ԵԹԿՊԻ-ի գիտական հանդես) - 2009-2012
Вестник РАУ (Երևան) - 2003-2004, 2006-2014
Հայերն այսօր (ՀՀ Սփիւռքի նախարարութիւն) - 2010-2011
Ապագա բժիշկ (ԵՊԲՀ) - 2011-2014
Բանբեր հայագիտության (Երևան) - 2013-2014. կամ այստեղ
Լեզու և կրթություն («Տաթև» գիտակրթական համալիր, Երևան) - 2010-2012
Մանկավարժական միտք («Տաթև» գիտակրթական համալիր, Երևան) - 2010-2013
Հոգեբանությունը և կյանքը («Տաթև» գիտակրթական համալիր, Երևան) - 2010-2013
Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ (ՀՊՄՀ, Երևան) - 2011-2014
Հանրային կառավարում (ՀՀ ՊԿԱ, Երևան) - 2004-2012, 2012-2014
Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա (Երևան) - 2004-2014
ՀՀ Սահմանադրական դատարանի տեղեկագիր (Երևան) - 2007-2014
Արդարադատություն (ՀՀ ԱՆԻԻ, Երևան) - 2014
Դատական իշխանություն (Երևան) - 2008-2014
Օրինականություն (ՀՀ ԳՏ, Երևան) - 2012-2014
ԵՊՀ-ի գիտական հանդեսներ
Արևելագիտության հարցեր (ԵՊՀ, Երևան) - 2014
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (ԵՊՀ, Երևան) - 2013-2014
Պատմություն և մշակույթ (ԵՊՀ, Երևան) - 2013
Գիտական տեղեկագիր (ԳՊՄԻ, Գյումրի) - 2013